RYA-mast-final2

National Council

Amarjeet Kushwaha Manoj Manzil Niraj Kumar Rakesh Singh Sajal Dey Sandeep Jaiswal Kunti Tanti Bimol Terang Winder Alkh Ajit Kushwaha Aftab Alam Shivprakash Ranjan Sudhir Kumar Sunil Maurya Apurb Ghosh Ranjay Sengupta Rahul Chaudhary Amal Ghosh Amush Kumar Tanti Thirumeninadan Dhanavel Ashok Mistri Dharmendra Yadav Farhan Ahmed Jitendra Paswan Littu Mithilesh Sameer Basak Shiv Kumar Singh Thakur Prasad Vinod Pragya Pathak Akhilesh Raj Asif Hoda Awadhesh Yadav Bablu Kumar Bhola Ram Chandan Kumar Gauri Shankar Gurpreet Kamlesh Yadav Keshri Yadav Mahesh Gupta Manish Kumar Mobassir Numol Chawla Porimal Ghosh Rahul Singh Ramakant Tunna Rameshwar Chaudhary Rampravesh Sadhu Saran Santosh Kumar Shah Shad Sujeet Kumar Binay Santhalia Yogendra Yadav Manir Alam Mahboob Mandal Santu Bhattacharya Subhadeep Bakra